Mô hình quản lý

Nhân sự: Sau chín năm hoạt động đã trải qua bao khó khăn vát vã và để tồn tại và phát triển, đến nay Long Vũ đã có một đội ngũ đông đảo gồm hơn 60 cán bộ, nhân viên làm việc trong các phòng ban chuyên trách, cùng với hệ thống công tác viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cả nước.

free counter with statistics