Sản phẩm chính

  • Đào tạo chuyển giao công nghệ ứng dụng máy tính
  • Cấp chứng chỉ nghề Quốc Tế
  • Cung ứng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao
  • Sản xuất máy nông nghiệp
  • Sản xuất phụ tùng công nghiệp
  • Sản xuất nội ngoại thất
  • Phân phối bản quyền
free counter with statistics