Bộ điều khiển động cơ bước 3DM580 3 pha

2,225,000 

Chuyên dùng để điều khiển động cơ bước NEMA 23, 34

Bộ điều khiển động cơ bước 3DM580 3 pha

2,225,000