Bộ linh kiện điện tử cánh tay robot

542,000 

Bảo hành: 1
Bộ linh kiện điện tử gồm các servo cần thiết để thực hiện dự án cánh tay robot.
  • Servo MG996R x 5 cái. ( 90,000VND x 1c )
  • SG90 x 1 cái. ( 31,000VND x 1c )
  • Arduino nano ATmega328 x 1 cái. ( 60,000VND x 1c )
Bộ linh kiện điện tử cánh tay robot

542,000