Bộ linh kiện điện tử dùng cho xe cân bằng

530,000 

Trọn bộ linh kiện điện tử để tạo robot tự cân bằng, bao gồm:
  • Arduino nano hoặc Arduino pro mini x 1 cái.
  • Mini DC 7-28V đến DC 5V 2A cho Step x 1 cái.
  • MPU 6050 x 1 cái.
  • Driver điều khiển động cơ bước DRV8825 hoặc A4988 x 2 cái.
  • Động cơ bước x 2 cái.
  • Module bluetooth HC 06 x 1 cái.
Bộ linh kiện điện tử dùng cho xe cân bằng

530,000