Breakout board MACH3 6 trục chính PWM CNC dùng dây USB

620,000 

Board điều khiển CNC được thiết kế cho phần mềm MACH3 sử dụng trong máy tính với dòng in thiết bị terminal, các board điều khiển CNC được sử dụng rộng rãi trong gia công CNC, chẳng hạn như: máy khắc CNC, máy tiện CNC, máy cắt Plasma CNC, CNC máy khắc laser, máy phay CNC, CNC trung tâm Gia Công và như vậy.nó có thể dáp ứng hầu hết các chi phí-hiệu quả phương pháp sử dụng board điều khiển CNC với phần mềm mach3 trong máy tính.

Sản phẩm gồm: board + dây USB

Breakout board MACH3 6 trục chính PWM CNC dùng dây USB

620,000 

Danh mục: