Showing 1–24 of 84 results

3.000.000 
120.000 

Linh kiện in 3D

Công tắc hành trình

10.000 

Linh kiện in 3D

Arduino MEGA2560

205.000 

Linh kiện in 3D

Bộ nguồn 12V 30A

250.000 

Linh kiện in 3D

Băng dính chịu nhiệt

81.000 

Linh kiện in 3D

Đầu phun MK10

14.700 

Linh kiện in 3D

Puly đôi GT2

46.200 

Linh kiện in 3D

Bộ chuyển đổi AC/DC

30.000 

Linh kiện in 3D

Bo mạch chủ

629.700 

Linh kiện in 3D

Bộ kit bộ phận đùn

149.700 

Linh kiện in 3D

Đế gá quạt

15.000 

Linh kiện in 3D

Ống bọc dây điện

99.000 

Linh kiện in 3D

Tản nhiệt

29.700 

Linh kiện in 3D

Bộ đai ốc vít

14.700 

Linh kiện in 3D

Stepstick Drv8825

40.000 

Linh kiện in 3D

Đầu phun MK8

108.000