Showing 1–24 of 33 results

9.000.000 
8.000.000 
850.000 900.000 

Linh kiện Laser

Cáp dây cảm biến

238.000 
550.000 1.700.000 
180.000 
250.000 

Linh kiện Laser

Máy tản nhiệt Chiller

4.000.000 

Linh kiện Laser

Nguồn laser 50W

2.500.000 

Linh kiện Laser

Nguồn Laser CO2 40W

1.600.000 
3.500.000 6.600.000 

Linh kiện Laser

Nut housing

447.000 
2.500.000 13.000.000 
45.000 800.000 
2.400.000