Máy in date công nghiệp cầm tay trên mọi bề mặt và nhiều vật liệu có màn hình đi kèm

12,000,000  11,000,000