Quả địa cầu đệm từ trường tự nâng tự xoay có led

1,450,000