Các sản phẩm được sản xuất tại công ty nên luôn được đảm bảo về chất lượng. Trước khi vận chuyển đến cho khách hàng, chúng tôi đã kiểm tra kỹ (chạy test sản phẩm, đóng gói). Nhưng đôi khi quá trình vận chuyển có thể dẫn đến việc hư hỏng hàng. Chúng tôi có đầy đủ các chính sách hỗ trợ khách hàng đổi trả hàng hoá nếu thuộc một trong số các trường hợp sau đây:

  1. Máy móc không hoạt động được hoặc bị hư hỏng khi vận chuyển đến nơi
  2. Thông số kỹ thuật không đúng với mô tả trong Catalouge sản phẩm
  3. Máy không hoạt động đúng với mục đích được mô tả