Theo hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng tùy vào loại sản phẩm.

Sản phẩm sẽ được bảo trì tận nơi hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền