Việc đào tạo nhân lực luôn là vấn đề đau đầu của những nhà quản lý, và việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp trong lĩnh vực cũng rất nan giải. Không phải ai cũng có kinh nghiệm phù hợp dù thái độ, kỹ năng làm việc vẫn tốt. Làm sao để vừa có năng lực, vừa có  kỹ năng làm việc phù hợp luôn là mục đích mà các công ty kỹ thuật yêu cầu.

Để giúp bạn gạt bớt nỗi lo lắng về nhân lực, và tiết kiệm thời gian, công ty sẽ giới thiệu nhân lực miễn phí, hoặc nhân lực theo yêu cầu với mức phí thấp nhất.