Máy in3D Delta VietMachine D240 Pro

5,199,000 5,290,000 

Kích thước máy : 350x350x700
Khả năng in: Ø240mm * 320mm
Vật liệu in PLA, ABS
Tốc độ in max: 200mm/s
Vòi phun: 0.4mm ( tùy chọn 0.1-1mm)
Hiển thị LCD 2004
Giao tiếp: USB, SD
Boar điều khiển: mega 2560
Kích thước của vật liệu: 1.75mm, 3mm

Xóa