Spindle làm mát bằng không khí 1.5/2.2/4.5kW

4,080,000 

Mô tả Sản phẩm

Spindle làm mát bằng không khí là sản phẩm được làm bằng vật liệu chất lượng cao, do đó, các sản phẩm có những ưu điểm sau: hiệu suất ổn định, hoạt động dễ dàng, chất lượng cao, ít tiếng ồn.Người dùng dễ dàng quan tâm và bảo trì sản phẩm hơn.

Spindle làm mát bằng không khí (Air cooled spindle) chủ yếu được dùng trong các máy cắt cnc quảng cáo, nội thất.

Giá cụ thể:

Spindle làm mát bằng không khí 1.5kW: 4,080,000đ

Spindle làm mát bằng không khí 2.2kW: 5,130,000đ

Spindle làm mát bằng không khí 4.5kW: 14,000,000đ

Spindle làm mát bằng không khí 1.5/2.2/4.5kW

4,080,000 

Danh mục: