Cánh tay robot 4 trục RDG460

5,160,000 

Đây là một mô hình robot 4-trục ir460, hoạt động bằng cách sử dụng SERVO và arduino, nó được lắp ráp cho mục đích giáo dục, demo và cho những ai yêu thích.

 

Cánh tay robot 4 trục RDG460

5,160,000 

Danh mục: