Showing all 24 results

19.500.000 34.500.000 
19.500.000 24.000.000 
12.000.000 28.000.000 
12.000.000 
-34%
14.500.000  9.500.000 
24.000.000 
250.000.000 
170.000.000 

Robot công nghiệp

Máy dán keo CNC tự động

60.000.000 
31.960.000 
27.920.000 

Robot giáo dục

Cánh tay robot BotDigg

34.720.000 
5.160.000 
6.360.000 
2.999.999 9.999.999 
-14%
190.000 880.000 
-3%
820.000 3.800.000 
1.060.000 1.850.000 

Robot giáo dục

Robot nhện mini 4 chân

799.000 1.399.000