Cánh tay robot 6 bậc tự do RDG

6,360,000 

Đây là cánh tay robot 6 trục sử dụng bộ điều khiển Arduino và Servo.

Cánh tay robot là một mô hình của sản phẩm công nghiệp ABB nhằm phục vụ giáo dục, demo và người yêu thích.

Ứng dụng cánh tay robot 6 trục RDG: hàn, sơn, lắp ráp, chà nhám.

Cánh tay robot 6 bậc tự do RDG

6,360,000 

Danh mục: