Hệ thống quản lý máy CNC

  1. Vận hành DNC . .
  2. Đặc điểm của vận hành DNC

  DNC là chữ viết tắt của Direct Numerical Control và được xem là kiểu vận hành trong đó nhiều máy NC và CNC cũng như nhiều thiết bị khác nữa được nối với nhau, đó là các thiết bị điều chỉnh trước dụng cụ, máy đo, vị trí lập trình và hệ thống quản lý vật liệu và dụng cụ cắt (hình 85).

  Việc kết nối giữa các thành phần của một hệ thống DNC được thực hiện qua một đường dẫn dữ liệu. Do truyền dữ liệu trực tiếp nên cho phép bỏ bộ chứa dữ liệu như băng lỗ, băng từ, đĩa cũng như các máy đọc, máy ghi cần thiết.

  Đặc điểm cơ bản của vận hành DNC là sự quản lý và phân chia thông tin. Để có thể xác định và phân phối các thông tin này theo yêu cầu, cần có sự giao tiếp đặc biệt, qua đó tất cả các bộ phận trong mạng DNC được nối với máy tính chủ. Máy tính chủ có thể xác định các thông số máy, thông số gia công, chuyển đổi chế độ hoạt động, nơi lưu trữ hợp mục đích, đọc và ghi cũng như điều khiển tự động từ xa máy tính của máy CNC đang hoạt động.

 1.  

  Hình 85. Cấu trúc của một hệ thống DNC

  1. Nhập và xử lý dữ liệu trong vận hành DNC

  Nhờ cấu trúc của hệ thống DNC (xem hình 85) có thể nhập dữ liệu vào các máy khác nhau. Các máy này có thể đặt cách xa nhau.

  Những chương trình NC nhỏ có thể được viết trực tiếp trên máy công cụ CNC. Để thiết lập chương trình nC lớn, phức tạp, nên sừ dụng các vị trí lập trình bên ngoài.

  Một hệ thống DNC thường có các chức năng cơ bản sau:

  • Lưu trữ và quản lý các chương trình NC.
  • Phân phối đúng thời gian chương trình NC đến các máy.
  • Nhận lại các chương trình NC đã được sửa hoặc tối ưu hoá từ máy về bộ lưu trữ dữ liệu trung tâm.

  Để đạt được mục tiêu này trong hệ thống DNC có một trung tâm quản lý các chương trình NC. Chương trình được thiết lập hoặc tối ưu hoá, được truyền qua đường dẫn dữ liệu về máy tính tương ứng. Nếu máy công cụ CNC không trang bị với cổng giao tiếp DNC đặc biệt thì một bộ đầu cuối DNC sẽ điều khiển tồ chức truyền dữ liệu giữa hệ điều khiển CNC và máy tính chủ.

  Tuỳ theo mức độ cấu tạo của hệ thống DNC mà các chức năng sau có thể được ■ bổ sung:

  • Quản lý trung tâm dụng cụ cắt và các dữ liệu hiệu chỉnh dụng cụ cắt.
  • Kết nối với các thiết bị điều chỉnh trước dụng cụ cắt.
  • Quản lý chi tiết gia công và các palet – (pallet là các tấm tiêu chuẩn để kẹp phôi).
  • Ấn định và phân chia thời gian cho các bước gia công.
  • Điều khiển dòng vật liệu.
  • Đảm bảo an toàn trung tâm các thành phần dữ liệu tức thời.
  • Thu thập trung tâm các dữ liệu vận hành và dữ liệu máy (BDE, MDE) với xử lý đồ họa.
  • Lập trình NC với biên dịch postprosessor.
  • Mô phỏng đồ họa với biểu diễn biên dạng của dụng cụ, của thiết bị kẹp và của chi tiết.
  1. ưu điểm của vận hành DNC
  • Việc ứng dụng vận hành DNC so với máy công cụ CNC đơn lẻ có các ưu điểm sau:
  • Cải thiện tổ chức xí nghiệp.
  • Cho khả năng truy cập nhanh các chương trình và thông tin hỗ trợ.
  • Giảm được thời gian đứng máy của máy CNC do các chương trình NC, dụng cụ, vật liệu liên tục được chuẩn bị sẵn sàng.
  • Giảm lỗi nhập dữ liệu.
  • Việc kiểm soát dữ liệu vận hành và dữ liệu máy (BDE, MDE) cho phép người vận hành máy bao quát thường xuyên và lập hồ sơ các thông số sản xuất (thời gian chạy máy, thời gian phụ, thời gian dừng máy), chỉ dẫn bảo trì và nguyên nhân dừng máy.
  1. Luyện tập ở xưởng

  Diễn giải các dạng điều khiển CNC khác nhau trên máy công cụ CNC hiện có.


  Nếu có máy công cụ CNC điều khiển điểm và đoạn thẳng có thể mô phỏng các dạng điều khiển này với sự trợ giúp của các chi tiết gia công tương ứng.

  Ví dụ:

  • Điều khiển điểm:

  Máy phay: chạy nhanh để định vị dụng cụ khi khoan lỗ.

  • Điều khiển đoạn thẳng

  Máy phay: chạy song song với một trục.

  Máy tiện: chạy song song với một trục.

  • Điều khiển contua 2D:

  Máy phay: chạy thẳng theo hai trục để tạo một đường thẳng xiên. Máy phay: chạy theo chuyển động tròn để tạo 1 cung tròn.

  – Máy tiện: tiện hoặc tiện về cung tròn.

  • Điều khiển côngtua 21/2D:

  Máy phay: chạy các đường thằng xiên các mặt phẳng khác nhau. Máy phay: chạy-chuyển động tròn trên các mặt phằng khác nhau.

  • Điều khiển contua 3D:

  Máy phay: chạy các đường thẳng trên 3 trục đồng thời.

  Máy phay: chạy chuyển động tròn trong không gian.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay