Đám mây điểm là gì? ( Trong scan 3D)

Đám mây điểm là gì?
Một đám mây điểm là một mô hình 3D bao gồm một số lượng lớn các điểm trong không gian ba chiều. Các đám mây điểm sử dụng hệ tọa độ Descartes (X, Y, Z) để xác định vị trí của từng điểm. Những điểm này đại diện cho một điểm trên bề mặt của một đối tượng, xác định hình dạng của đối tượng được mô hình hóa. Các điểm càng dày đặc, biểu diễn của đối tượng càng chi tiết, cho phép các tính năng nhỏ hơn và chi tiết kết cấu được xác định rõ ràng và chính xác hơn.

Làm thế nào tạo ra một đám mây điểm 
Các đám mây điểm được tạo chủ yếu bằng máy quét 3D. Tùy thuộc vào kích thước của đối tượng và mức độ chi tiết mong muốn, nó có thể mất từ ​​vài nghìn đến vài tỷ điểm dữ liệu để tạo ra một đám mây điểm chính xác.

Tùy thuộc vào công nghệ quét 3D , máy chiếu laser hoặc ánh sáng được tập trung vào một đối tượng. Bằng cách sử dụng số học đơn giản, chẳng hạn như tam giác hoặc thời gian hồi tiếp, tọa độ của các điểm trên bề mặt của đối tượng sẽ được tính toán liên quan đến vị trí của máy quét 3D. Các điểm có thể được thu thập hàng trăm hoặc hàng nghìn cùng một lúc bằng chức năng quét 3D để các cụm điểm dữ liệu được tạo nhanh chóng.

Các điểm dữ liệu này ngay lập tức được tải lên thành một phần mềm quét 3D chuyên dụng giúp hiển thị các điểm theo thời gian thực. Đây thường chỉ là khởi đầu của việc tạo ra đám mây điểm vì hầu hết các đối tượng yêu cầu nhiều lần quét được thực hiện từ các góc chiếu khác nhau và được kết hợp trong phần mềm sau đó. Điều này là do máy quét 3D chỉ có thể ghi các điểm dữ liệu cho bề mặt trong đường làm việc của máy quét và đối tượng có thể cần phải được xoay và quét nhiều lần để chụp toàn bộ hình dạng của nó. Khi các bản quét đã được kết hợp, bạn sẽ có một đám mây điểm hoàn chỉnh để thể hiện đối tượng của mình trong không gian 3D. Một lần nữa, mức độ chi tiết của đám mây điểm sẽ phụ thuộc vào mật độ của các điểm dữ liệu.

Mục đích của đám mây điểm
Một đám mây điểm có thể được xem như một loại bước đệm để chuyển từ quét 3D sang file CAD có thể sử dụng . Do đó, các đám mây điểm thường được sử dụng làm cơ sở để tạo các mô hình lưới đa giác và cuối cùng là các tệp CAD.

Một mô hình lưới đa giác được tạo ra bằng cách kết nối tất cả các điểm trong một đám mây điểm với các đường để tạo thành các hình tam giác. Hàng ngàn hoặc hàng triệu hình tam giác này xác định bề mặt của chi tiết. Nếu đám mây điểm của bạn dày đặc hơn, sẽ tạo ra nhiều hình tam giác hơn, điều này sẽ cho phép xác định chính xác những chi tiết nhỏ nhất trong mô hình lưới. Các mô hình lưới đa giác thường được sử dụng để phân tích thứ nguyên và in 3D. Chúng cũng có thể được sử dụng cho thiết kế ngược vì các mô hình CAD có thể dễ dàng được tạo từ lưới.

Về cơ bản, trừ khi bạn đang thiết kế CAD từ đầu, một đám mây điểm là cần thiết để tạo bất kỳ loại mô hình 3D kỹ thuật số nào của một đối tượng hiện có. Các mô hình lưới cho in 3D và các tệp CAD cho kho kỹ thuật số và in theo yêu cầu của các bộ phận hiện tại sẽ không thể thực hiện được nếu không có các đám mây điểm.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi tạo các mô hình lưới và CAD từ đám mây điểm có chất lượng cao hơn hoặc dày đặc hơn, đám mây điểm sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với đám mây điểm thưa thớt của cùng một đối tượng. Vì lý do này, các phần có các thuộc tính nhỏ sẽ yêu cầu nhiều điểm dữ liệu hơn để xác định chính xác chúng vùng nhỏ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay