Hiểu chi tiết về công nghệ của máy định lượng bột nhào (mì, bánh,..)

CÁC MÁY ĐNH LƯỢNG DÙNG CHO SN PHM DNG BT NHÀO

4.1. Khái nim:
Định lượng sn phm dng bt nhào nghĩa là phân chia liên tc t khi chung ra thành các cc riêng, có th tích xáđnh và có trng lượng tương ng bng nhau.
Trong khi đó phđm bo t trng các cc cho đng đu. Ví d như trong sn xubánh mì thì sai sđnh lượng không được vượt quá ± 2,5% trng lượng trung bình cáđon.

4.2. Phân loi: Các máđnh lượng th tích đi vi bt nhào thường gp nhng dng sau:
a/ Các máy đnh lượng ct cc bt nhào t dng sđượéđđn t khuôép ra, nhng đoy phi có hình dng xáđnh và được ct bng dao chuyđng vi tn s không đi;
b/ Máy đnh lượng có thùng lường được nđy bt nhào và tháo ra bng phương pháp cưỡng bc ;

c/ Các máy định lượng loại dập cắt cục bột nhào thành hình dạng và thể tích xác định từ băng chuẩn bị sơ bộ sản phẩm

4.2.1. Máy định lượng bột nhào bằng dao lắc:

Cấu tạo và nguyên tắc làm việc:  

qmay-dinh-luong-14

Trên hình 5.10a cho sơ đ máđnh lượng ct tng phn bt nhào bng dao lc. Bt nhào t phu cha 1 được mt hay vài vít xon cun ly và đưđi vi tđ không đi qua khuôép 2 có profin và tiết din xáđnh; trong quá trình cp lithì khi sn phđược lèn cht và bt buc phi chuyđng làm các si có đđng đu ln v t trng. Dao 3 lc vi tn sđu ct các si bt thành các thi có chiu dàvà th tích bng nhau.

4.2.2. Máy đnh lượng bng thùng lường:

qmay-dinh-luong-15

Trên hình 5.10b cho máy đnh lượng có thùng lường và có pittông thúc ra tng phn. T phu 1 sn phđược các trc cán cp liu 2 đưa vào trong bung nhn 3. Trong khi đó tm chn ct 4 và pittông 5  v trí tn cùng bên trái. Tm chn 4 và pit tông 5 di chuyn chuyn sang bên phi và bđu ct khi sn phm trong bung 3, ri sau đó nó đượđy vào thùng lường 6 ca cơ cu chia 7.

Thùng liệu chứa đầy bột nhào, còn pít tông 8 nén lò xo 9 về vị trí bên phải. Khi quay cơ cấu chia đi 900 pit tông 8 được giải phóng khỏi áp lực của pit tông 5 dưới tác dụng của lò xo 9, từng phần bột được đẩy ra băng tải 10, từng phần bột này bằng thể tích thùng liệu.

4.2.3. Máy chia có thùng lường và cơ cấu chia quay liên tục: được chỉ trên hình 5.11. Thùng có gân 1 cuốn bột nhào đi qua giữa nó và cơ cấu chia 2, cơ cấu chia có buồng liệu hình trụ 3, trong đó có pit tông 4 dịch chuyển. Dưới áp lực của bột nhào lùi theo chiều sâu của buồng liệu cho đến chỗ tựa của con lăn 5 trên cam định hình 6.

Khi buồng liệu đi ngang qua mép nhọn 7 thì bột nhào được cắt ra khỏi khối sản phẩm chung; khi các con lăn lăn trên hình quạt cố định 8 thì cục bột nhào được pit tông ép từ buồng liệu lên băng chuyền 9. Quay cam 6 có thể điều chỉnh được trọng lượng phần bột nhào cần định lượng

qmay-dinh-luong-16

4.2.4. Máy đnh lượng mì vn thn
Trên hình 5.12 cho biết sơ đ làm vic ca thiết bđnh lượng đp là mt bộ phn ca máy tđng sn xut mì vn thn. Nó gđĩđp 1 vi khuôđp có hình dng xáđnh, băng thép ca băng chuyn 2, băng chuyn 3 và khuôép 4 cp bnhào và tht xay.

Bt nhào và tht xay đượđưa vào khuôép bng bơm hi chuyn. Bt nhào có dng ng và tht xay được cp vào trong nó thành tng phn riêng nh có b phn cbng khí nén.   Ống bột nhào được cắt bằng dây để tách không khí. Khuôn dập cắt ở ống bột nhào ra những thỏi vằn thắn mì có chứa phần thịt xay. ðể tránh dính bột nhào, người ta bôi trơn khuôn dập bằng dầu mỡ. Thiết bị định lượng tương tự được dùng để phân lượng mỡ, men, làm bánh bích quy, kẹo và những sản phẩm khác trong sản xuất thực phẩm.

qmay-dinh-luong-17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay