Kiến trúc của một hệ thống tự động hóa công nghiệp phổ biến (theo IEC 62443)

Mô hình hệ thống tự động hóa công nghiệp

Các kiến ​​trúc được đại diện dựa trên mô hình tham chiếu kiến ​​trúc Hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp (IACS) IEC 62443 . Mô hình cơ bản bao gồm 5 cấp độ.

Kiến Trúc Hệ Thống

Hình 1: Mô hình tham chiếu Kiến trúc

Mức 0:

Đây là Quy trình hoặc thiết bị được kiểm soát

Cấp độ 1:

Nó bao gồm Bộ điều khiển hoặc PLC cung cấp các chức năng điều khiển, an toàn và bảo vệ cơ bản

Cấp độ 2:

Nó bao gồm các chức năng điều khiển giám sát và bao gồm các thiết bị như HMI, Máy trạm điều hành, Máy trạm kỹ thuật, Máy chủ ứng dụng, Cơ sở dữ liệu kỹ thuật, v.v.

Cấp độ 3:

Nó bao gồm các chức năng quản lý hoạt động như bộ điều khiển miền, máy chủ sao lưu, chống vi-rút và quản lý bản vá, v.v.

Cấp độ 4:

Các hệ thống Doanh nghiệp

Sơ đồ thiết kế

  • Các sơ đồ kiến ​​trúc cho thấy một cái nhìn rất đơn giản về các kiến ​​trúc hệ thống.
  • Các sơ đồ kiến ​​trúc này minh họa các cách cụ thể để thực hiện truy cập từ xa.
  • Mạng “IACS” cục bộ được biểu diễn một cách đơn giản để dễ hiểu ( kiến trúc IACS nội bộ thực tế sẽ khác nhau và sự tích hợp và giao diện cụ thể giữa các IACS đa dạng thường được yêu cầu trong hầu hết việc triển khai không được bao gồm hoặc đại diện trong các sơ đồ này).
  • Luồng dữ liệu giữa các chức năng khác nhau được biểu thị bằng các mũi tên. Hướng của các mũi tên hiển thị đặc tính đi hoặc đến của luồng dữ liệu, nhưng không đại diện cho các phiên mạng.
  • HMI được sử dụng như một thuật ngữ chung để chỉ bất kỳ Giao diện Máy người hoặc Máy trạm nào (Máy trạm vận hành, bảo trì hoặc kỹ thuật, cho BPCS, SIS hoặc Gói).
  • Trạm cục bộ đề cập đến bất kỳ máy trạm hoặc máy chủ nào đặt tại địa điểm sản xuất được sử dụng để truyền dữ liệu hoặc được truy cập từ một địa điểm từ xa.
  • Tường lửa DMZ được biểu diễn dưới dạng một biểu tượng duy nhất nhưng có thể được triển khai dưới dạng một cặp tường lửa vật lý.
  • Đường hầm hiển thị trên sơ đồ đề cập đến một đường hầm an toàn, có thể được thiết lập bằng các giải pháp kỹ thuật khác nhau (ví dụ: IPSec).
  • Các sơ đồ kiến ​​trúc này không hiển thị đầy đủ chi tiết của tất cả các loại mạng cục bộ có thể có. Tùy thuộc vào giải pháp của nhà cung cấp hệ thống, một số mạng được biểu diễn dưới dạng các mạng riêng biệt (chẳng hạn như mạng điều khiển và mạng HMI) có thể là một mạng duy nhất.

Nguồn: https://instrumentationtools.com/industrial-automation-system-architecture/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay