Kỹ thuật gò cơ bản, tạo vành kim loại từ tấm phẳng

Tạo vành kim loại từ tấm phẳng

 

Mục đích: Hình thành kỹ năng tạo vành kim loại từ tấm phẳng.

Vật liệu:

– Tôn tấm (dày 0,4 mm hoặc xấp xỉ).

– Thép tấm (dày 1,0 mm). nhôm tấm hoặc đồng tấm.

(Ghi chú: Tất cả các vật liệu trên đều phải được tạo hình chữ L trước khi gò).

Thiết bị, dụng cụ: 1. Thước lá; 2. Vạch dấu; 3. Compa; 4, Kéo cắt tôn; 5. Búa nguội; 6. Vồ gỗ; 7. Đe gò góc; 8. Compa vạch dấu.

 1. Chuẩn bị phôi

– Tính toán chiều dài phôi theo công thức: L = (đường kính ngoài – chiều dày phôi) x 3,14.

– cắt phôi dài hơn chiều dài tính toán một chút.

 1. Chuẩn bị dưỡng kiểm

– Dùng compa quay tạo đường tròn có đường kính bằng đường kính trong của vành.

– Dùng kéo cắt đe cắt dưỡng.

– Cắt hai đường ngắn sau đó bẻ cong đoạn cắt lên dùng làm tay cầm trong quá trình đo kiểm (hình vẽ).

 1. Chuẩn bị đe gò

– Đặt đe vào êtô rồi kẹp chặt.

– Để phần đe có hình chữ L như hình vẽ.

 1. Gò cong hai đầu của phôi khoảng 1/4 vòng tròn

– Dùng mỏ búa nguội đánh dọc theo phôi với lực đánh búa phía mép ngoài lớn hơn một chút so với phía trong góc.

 1. Gò phần giữa phôi

– Đánh giãn phôi đều đặn bằng búa nguội.

+ Chú ý không để phôi bị rạn nứt.

+ Thỉnh thoảng dùng dưỡng để kiểm tra.

– Chú ý không gò phôi có hình chữ L cong quá, nếu khống việc sửa chữa sẽ rất khó khăn.

– Tiếp tục gò cho đến khi đạt được hình dáng mong muốn.

 1. Nắn phẳng vành khăn

– Nắn phẳng phần kim loại bị nhăn do đánh búa khi gò.

– Cắt bỏ phần kim loại thừa.

 1. Hoàn thiện sản phẩm

– Vạch dấu phần vành khăn theo đúng kích thước bằng compa vạch dấu.

– Dùng dũa để dũa phần kim loại thừa.

– Nếu phần vành khăn bị thừa nhiều, dùng kéo để cắt.

– Đặt phần vành khăn lên mặt phẳng, dùng búa nắn phẳng (hình vẽ).

– Dùng dưỡng kiểm để kiểm tra hình dáng của sản phẩm.

 1. Kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thiện

– Kiểm tra hình dáng bằng dưỡng kiểm.

– Đo các kích thước bằng thước lá.

– Kiểm tra độ phẳng của vành khăn trên bàn máp.

 

Tạo vành kim loại từ ống trụ

 

Mục đích: Hình thành kỹ năng tạo vành kim loại từ ống trụ. Vật liệu:

– Tôn tấm (loại có chiểu dày từ 0,27- 0,4 mm sau khi gò dùng mối ghép để tạo hình trụ).

– Thep tấm (loại có chiều dày 1,0 mm sau khi gò dùng hàn khí để tạo hình trụ).

Thiết bị, dụng cụ: 1. Thước lá; 2. Compa vạch dấu; 3. Compa; 4.Kéo uốn 5. Búa nguội; 6. Đe gò góc; 7. Dũa.

1 . Chuẩn bị dưỡng kiểm

– Dùng compa quay tạo đường tròn có đường kính bằng đường kính trong của hình trụ.

– Dùng kéo cắt dưỡng theo vạch dấu. Dùng dũa dũa hết ba via.

– Cắt hai đường ngắn sau đó bẻ cong chỗ cắt lên dùng làm tay cầm trong quá trình kiểm tra.

 1. Vạch dấu kích thước của vành khăn

– Vạch dấu chiều rộng của vành khăn ở phía trong hình tru.

– Vạch dấu chiều rộng của vành khăn bằng cách dùng compa vạch dấu tỳ một chân vào mặt đầu của hình trụ, chân còn lại ở phía trong hình trụ (khẩu dô compa lấy bằng chiều rộng của vành khăn) đồng thời xoay tròn hình trụ.

 1. Đặt phôi lên đe gò

– Vạch đường dẫn hướng của vành gò trên de gò, sau đó kẹp chặt đe gò trên ê tô.

– Giữ phôi sao cho đường vạch dấu phía trong của hình trụ trùng với góc của đe gò.

 1. Tạo vành

– Chú ý không để lệch phần gò khỏi đường vạch dấu.

– Dùng đầu phẳng của búa đánh vào phía trong của hình trụ theo đường vạch dấu, vừa đánh vừa xoay tròn phôi. (Chú ý: Đánh đều trên toàn bộ đường tròn).

– Sau khi đánh đều một lượt trên toàn bộ đường tròn, dùng dưỡng kiểm để kiểm tra đường tròn, rồi sửa lại những chỗ không đều.

– Tiếp tục vừa đánh vừa kiểm tra như trên đến khi vành gò tạo thành góc 90° so với hình trụ.

 1. Là nhẵn

– Là nhẵn vành bằng cách dùng búa nguội đánh lên mặt của vành khăn.

 1. Hoàn thiện sản phẩm

– Dùng compa vạch dấu trên vành khăn theo đúng kích thước yêu cầu.

– Dùng kéo để cắt phần kim loại thừa (nếu nhiều).

– Dũa hết ba via.

– Úp vành khăn xuống mặt phẳng, dùng búa nắn phẳng toàn bộ vành.

 1. Kiểm tra sản phẩm

– Kiểm tra các kích thước của sản phẩm bằng thước lá.

– Kiểm tra độ phẳng của vành khăn trên bàn máp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay