KỸ NĂNG CỦA MỘT NGƯỜI LÀM CAD CAM

Bên dưới là yêu cầu chung để bạn có thể áp dụng kiến thức được học và phục vụ công việc tốt nhất. Có thể bỏ qua phần gia công nếu bạn không muốn đi sâu vào mảng gia công chế tạo, phần thiết kế là phần phải biết.

.

– Kiến thức:
+ Hiểu rõ quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính;
+ Hiểu cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế;
+ Xác định được yêu cầu kĩ thuật của các chi tiết, cơ cấu máy của các máy công nghiệp;
+ Hiểu rõ phương pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lường trong thiết kế và gia công chi tiết máy;
+ Hiểu được nguyên lí làm việc, phương pháp sử dụng các máy công cụ hỗ trợ cho việc gia công sản phẩm;
+ Đọc và hiểu nội dung các bản vẽ kĩ thuật;
+ Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế;
+ Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm thiết kế cơ bản và trang thiết bị hỗ trợ;
+ Hiểu rõ phương pháp bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ;
+ Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế;
+ Khả năng sử dụng và cập nhật các phần mềm vẽ và thiết kế nâng cao;
+ Hiểu được phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát, cải tiến các công việc được giao của cá nhân, tổ và nhóm;
+ Trình bày được các qui trình, qui phạm an toàn lao động, bảo vệ môi trường;
+ Hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu thường dùng.
– Kĩ năng:
+ Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế;
+ Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế;
+ Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu;
+ Xử lí được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu;
+ Đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật bằng tiếng Anh cơ bản;
+ Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế khác và chọn thông số tối ưu;
+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;
+ Quản lí, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc;
+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay