Không nên sử dụng lớp phủ cắt trong thiết kế của bạn

Khi tạo một thiết kế, cần đảm bảo rằng không có lớp phủ cắt trong đó trước khi tải xuống.

Việc cắt lớp phủ khiến bạn gặp khó khăn trong việc chọn tất cả các yếu tố trong tệp và làm nó tạo ra một số yếu tố không được thực hiện trong sản phẩm cuối cùng của bạn. Khi mở một tệp có lớp phủ cắt trong đó trong Illustrator (đó là thứ mà laser sử dụng để đọc tệp), sẽ xuất hiện thông báo bật lên này:

Tất cả các lớp phủ cắt cần phải được loãi bỏ trước khi chúng ta có thể tạo tệp.

Cách xóa lớp phủ cắt bằng Illustrator

Nếu bạn đang sử dụng Illustrator, cách thực hiện là chọn Tất cả và sử dụng Object> Clipping mask> Release, tiếp theo là lệnh Object> Path> Clean up ….

Cách xóa lớp phủ cắt bằng Inkscape

  1. Chọn tất cả các phần trong tệp của bạn và đảm bảo chúng được tô sáng.
  2. Chọn Object > Clip > Release
  3. Chọn Object > Mask > Release
  4. Lớp phủ cắt sẽ xuất hiện và cần được xóa
  5. Sử dụng “edit paths by nodes” bằng công cụ mũi tên đen của nút và nhấp vào từng đường dẫn của lớp phủ cắt và xóa nó, để (các) thiết kế của bạn vẫn ở bên dưới.

Cuối cùng, để kiểm tra chính xác những gì laser sẽ cắt – xem tệp của bạn ở Chế độ phác thảo, vì điều này sẽ hiển thị thông tin vectơ thô được đọc bởi máy cắt laser.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Gọi ngay
Chat hỗ trợ
Chat ngay