Thang đo độ nhớt

Theo thuật ngữ thông dụng, độ nhớt xác định khả năng cản trở dòng chảy của chất lỏng. Độ nhớt của chất lỏng càng cao thì chất lỏng càng đặc và lực cản dòng chảy càng lớn. Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến độ nhớt của hầu hết các vật liệu.

Độ nhớt có ý nghĩa gì đối với bạn khi chọn cao su khuôn? Nếu bạn đang sử dụng cao su khuôn có độ nhớt cao, có khả năng cao su sẽ đóng rắn với các bọt khí mà sau đó có thể được phản ánh trong quá trình đúc hoàn thiện. Nếu độ nhớt hỗn hợp của cao su khuôn bạn đang sử dụng cao hơn 15.000 cps, bạn có thể muốn xem xét việc khử khí chân không cho cao su khuôn lỏng.

Độ nhớt có ý nghĩa gì đối với bạn khi chọn một loại nhựa đúc? Nếu bạn đang sử dụng một loại nhựa đúc có độ nhớt cao, rất có thể vật đúc sẽ cuốn theo không khí. Các bọt khí sau đó có thể được phản ánh trong quá trình đúc hoàn thiện. Điều này đặc biệt đúng nếu nhựa có độ nhớt cao và thời gian sử dụng ngắn. Nếu độ nhớt hỗn hợp của nhựa đúc bạn đang sử dụng cao hơn 7.500 cps, bạn có thể muốn xem xét việc khử khí chân không hoặc đúc áp lực cho nhựa.

Độ nhớt có ý nghĩa gì khi bạn chọn bộ cấp keo: 

Độ nhớt thấp, dưới 10.000cps có thể sử dụng bộ cấp keo dùng bình tích khí

Độ nhớt lớn có thể sử dụng bộ cấp keo dùng xi lanh đẩy tạo áp. Đồng thời có thể kết hợp đầu bôi keo gia nhiệt để giảm độ nhớt.

Do các loại keo sẽ có các đặc tính khác nhau, nên việc lựa chọn sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng

HÀNG HÓA TIÊU DÙNG HÀNG NGÀY LIÊN QUAN ĐẾN TẦM NHÌN SẢN PHẨM CHUNG TẠI CENTIPOISE (CPS)

Nước @ 70 ° F / 21 ° C 1 centipoise (cps)
Máu hoặc dầu hỏa 10 centipoise (cps)
Ethylene Glycol hoặc Anti-Freeze 15 centipoise (cps)
Dầu động cơ (SAE 10) 50 centipoise (cps)
Dầu ngô 65 centipoise (cps)
Nhựa Urethane cứng chưa được lấp đầy 80 – 120 centipoise (cps)
Maple Syrup hoặc Dầu động cơ (SAE 30) 150 – 200 centipoise (cps)
Dầu thầu dầu hoặc dầu động cơ (SAE 40) 250 – 500 centipoise (cps)
Glycerin hoặc Dầu động cơ (SAE 60) 1.000 – 2.000 centipoise (cps)
Cao su Urethane có thể nhồi được 1.000 – 3.000 centipoise (cps)
Si rô mật ong hoặc ngô 2.000 – 3.000 centipoise (cps)
Mật đường 5.000 – 10.000 centipoise (cps)
Si-rô sô-cô-la 10.000 – 25.000 centipoise (cps)
Cao su silicone có thể nhồi được 14.000 – 40.000 centipoise (cps)
Sốt cà chua hoặc mù tạt 50.000 – 70.000 centipoise (cps)
Cao su silicon có thể chải 100.000 – 150.000 centipoise (cps)
Bơ đậu phộng hoặc cà chua 150.000 – 250.000 centipoise (cps)
Cao su Urethane có thể chải được 200.000 – 300.000 centipoise (cps)
Rút ngắn mỡ lợn hoặc Crisco 1.000.000 – 2.000.000 centipoise (cps)
Hợp chất Caulking 5.000.000 – 10.000.000 centipoise (cps)
Window Putty 100.000.000 centipoise (cps)

Đây là mức trung bình chung và KHÔNG phải chi tiết cụ thể, không phải tất cả các sản phẩm đều nằm gọn trong biểu đồ này. Vui lòng kiểm tra Bản tin kỹ thuật để biết độ nhớt hỗn hợp cụ thể của sản phẩm. Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến độ nhớt của hầu hết các vật liệu, những con số ước tính này dựa trên các phép đo ở 73 ° F / 23 ° C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay