Việt Nam đặt mục tiêu có 500 doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao

Đến năm 2030, Chính phủ muốn phát triển 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đây là một trong ba mục tiêu của Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành.

Ngoài mục tiêu này, Chính phủ đặt muốn phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Các công nghệ này được ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ cũng đặt mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo. Bên cạnh đó, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 gồm 3 chương trình thành phần. Trong đó, chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương chủ trì và chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Kinh phí để thực hiện chương trình này được đảm bảo từ nguồn như ngân sách nhà nước, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài…

Anh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay